Sandberg, Ola

Sköld: Genom ett spetsigt trebergssnitt delad i svart och guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppkommande svart bepansrad hand hållande ett blixtknippe av guld.
Registrering: SV-483
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...