Sander, Joakim

Sköld: Ginstyckad i guld, vari två korslagda akaciakvistar åtföljda ovan av ett georgskors, allt svart, och rött, vari en kogg av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En fläkt örn av guld med röd beväring.
Registrering: SV-617
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...