Segersson, Theo

Sköld: I blått ett latinskt kors omgivet av en lagerkrans och nedan åtföljt av en av en korsskura bildad stam, allt av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En fläkt röd fågel Fenix med beväring av guld och uppkommande ur röd eld, i höger fot hållande en korsstång av silver med blå tvåtungad fanduk.
Registrering: SV-512
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...