Silfvermård, Jonas

Sköld: Av en genomgående ekkvist av guld styckad i blått, vari en på kvisten gående mård av silver, och rött, vari nedhängande ekblad och ekollon.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två vingar av guld.
Registrering: SV-434
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...