Simson, Birgitta

Sköld: I blått en stolpe av silver, belagd med ett blått mantuanskt kors och därunder en uppväxande blå förgätmigej med blombotten av guld och grön stjälk och gröna blad, åtföljd på båda sidor av uppväxande stänglar med frånvända liljekonvaljeblommor av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.
Hjälmprydnad: En blå förgätmigej med blombotten av guld och grön stjälk och gröna blad mellan två oxhorn av guld, på utsidan besatta med liljekonvaljeblommor av silver och högst upp mellan hornen ett blått mantuanskt kors.
Registrering: SV-429
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...