Skoglund, Lars-Olof

Sköld: I fält av guld två blå korslagda fjäderpennor över en av grankvistskura bildad svart stam.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två blå korslagda fjäderpennor.
Teckning: Vladimir Sagerlund

Du gillar kanske också...