Stenfelt, Göran

Sköld: Delad i rött, vari en oval sköld mellan två pilspetsar, allt av silver, och guld, vari tre blå stenar två över en ställda.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad: Mellan två fanor, dexter av guld och sinister blå, en sporrklinga av silver ovan ett rött tupphuvud.
Registrering: Riddarhuset, A1867
Teckning: Magnus Bäckmark

Du gillar kanske också...