Stridsvik, Alex

Sköld: I silver en röd sänkt sparre åtföljd ovan av en öppen krona och nedan av en sol, båda svarta.
Registrering: SV-720
Teckning: Martin Trägen

Du gillar kanske också...