Ström, Micke

Sköld: I grönt en ovan av karvskura och nedan av fjällskura bildad sänkt ginbalk av silver, åtföljd ovan av ett avslitet varghuvud av silver med röd beväring.
Registrering: SV-249
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...