Sunnqvist, Lena

Sköld: Kluven, i blått fält en bjälke av silver åtföljd ovan av en stolpvis genomgående ekstam med två blad och nedan av fem balkar, allt av guld [SUNNQVIST] samt i guld en röd balk och tre bjälkvis ordnade fyruddiga sporrklingor, den mittersta av guld och de två yttre gröna [SANDSTRÖM].
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad: En inom en blå hägnad uppväxande ek av guld med ekollon av silver.
Registrering: SV-59 och SVR 677/2006 [SUNNQVIST] SV-194 och SVR 736/2014 [SANDSTRÖM]
Teckning: Ronny Andersen och Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...