Swedenhammar, Rolf D.

Sköld: Två gånger ginstyckad i rött, guld, vari tre stolpvis ställda blå hammare, och blått.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett rött armborst med svart båge och sträng samt med en svart pil med spets av guld mellan två oxhorn av guld.
Registrering: SV-37 och SVR 710/2011
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...