Thelin, Robert

Sköld: I guld en röd krabbtaska med svart beväring, däröver en av en vågskura bildad blå ginstam belagd med undre hälften av ett kvarnhjul, sammansatt med övre hälften av en lilja, mellan två latinska kors med de tre övre armarna korsade, allt av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Undre hälften av ett kvarnhjul sammansatt med övre hälften av en lilja, allt av guld, mellan två blå oxhorn.
Registrering: SV-139
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...