Tjernberg, Robert

Sköld: I rött en av karvskura bildad blå stam varur en uppskjutande bergstopp av guld och med sågskura avdelad topp av silver, allt åtföljt ovan dexter av en femuddig stjärna av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två korslagda stridsyxor med skaft av silver och blåa blad mellan två vingar av silver belagda med var sin femuddig blå stjärna.
Registrering: SV-648
Teckning: Martin Trägen

Du gillar kanske också...