Ullström, Iren

Sköld: I svart tre framifrån sedda får av silver, åtföljda nedan av en av en karvskura bildad tre gånger av karvskura i silver, svart, guld och svart delad stam.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En guckusko med stjälk och blad, allt av guld.
Registrering: SV-566
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...