Väpnargård, Sven

Sköld: I fält kluvet i blått och silver en tistel av motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En tistelblomma av blått och silver.
Registrering: SV-695
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...