Wållberg, Pehr Emil

Sköld: I svart tre uppskjutande sänkta spetsar av silver, den mittersta nederst överlagd de yttre, åtföljda ovan av en femuddig stjärna av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad: Två renhorn av silver.
Registrering: SV-564
Teckning: Björn Fridén

Du gillar kanske också...