Wanby, Pär

Sköld: I fält av guld en störtad röd liksidig triangel belagd med ett grekiskt kors av guld samt en av en vågskura bildad svart gingstam.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande svart björn med röd beväring hållande en triangel såsom i skölden.
Registrering: SV-490
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...