Wastesson, Fredrik

Sköld: I rött en femuddig stjärna av guld över två mot varandra vända uppresta tillbakaseende hundar av silver med blå gördlar.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande tillbakaseende hund av silver med blå gördel hållande en fanstång av guld med fana delad i rött och guld och med en blå kravatt, vardera änden belagd med en femuddig stjärna av guld.
Registrering: SV-676
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...