Wastesson, Fredrik

Sköld: I rött en femuddig stjärna av guld över två mot varandra vända uppresta bakåtseende hundar av silver med blå gördlar.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande tillbakaseende hund av silver med blå gördel hållande en fanstång av guld med fana delad i rött och guld och med blå kravatt belagd med två femuddiga stjärnor av guld.
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...