Welin, Ulf

Sköld: I svart tre svärd ett över två åtföljda nedan av en heraldisk sol med åtta strålar, allt av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En upprest svart varg med beväring av guld.
Registrering: SV-649
Teckning: Martin Trägen

Du gillar kanske också...