Wirtén, Stefan

Sköld: I guld en grön tall, däröver en grön ginstam belagd med en nyckel av guld med grepp av en kunglig krona.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande rött lejon med blå beväring, hållande i höger tass en störtad nyckel av guld med grepp av en kunglig krona.
Registrering: SV-366
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...