Wiss, Lars-Erik

Sköld: I rött fält två motvända drakar inom en bård, allt av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande drake av guld med röd beväring.
Registrering: SVR 635/2003
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...