Wojdyga, William

Sköld: I rött två motvända tillbakaseende örnar av silver med beväring av guld, sittande på varsin stolpvis ställd utåtvänd yxa av silver med skaft av guld och åtföljda ovan av en lilja av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En gående svart varg hållande i ena framtassen en lilja av guld.
Registrering: SV-96
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...