Våra aktiviteter

För att inte styrelsen ska behöva göra allt eller föreningen ska inte vara toppstyrd med en styrelse som bestämmer allt (välj själv hur du vill se på ideellt arbete) så görs mycket av det heraldiska arbetet av våra sektioner, arbetsgrupper.

Alla våra medlemmar, och vissa fall även andra, kan få förtroende att vara med eller ansvara för en arbetsgrupp. Det är bara att anmäla sitt intresse till vem man vill i föreningen så slussas du vidare till rätt person. Så även om det idag nästan bara är styrelseledamöter som är aktiva är det inget som hindrar att andra tar plats. Tvärtom.

Är du sugen så kontakta någon ansvarig så slussas du vidare till rätt person eller vår ordförande Henric Åsklund. I kolumnen här intill ser du vilka arbetsområden vi har.

Häroldskollegiet

Föreningens arbetsgrupp för hantering av medlemsrullan. Medverkar även i produktionen av matrikeln, som utkommer varje ojämnt år.

Härold

Persevant

  • Kim Dohm-Hansen

Kommunikationsgruppen

Ansvarar för PR, annonsering och andra utåtriktade verksamheter.

Ansvarig

Sällskapsordnar

Har hand om föreningens relationer med sällskapsordnar som använder sig av heraldik, bland annat Frimurarorden. Par Bricole och Knutsgillet

Ansvarig

Ordnar och medaljer

Föreningens arbetsgrupp för ordensväsende, medaljer och utmärkelser.

Medlemsarrangemang

Föreningens medlemmar är dess bas och allt som berör kontakten mellan de förtroendevalda, medlemmar och andra intresserade handhas i det som kallas medlemsarrangemang.

Riddaregruppen

Föreningens arbetsgrupp för samarbete med riddarföreningar och lajvsällskap. I praktiken den som har hand om sommaraktiviteterna inom föreningen.

Ansvarig

Försäljning

Annonser