Projekt Raneke addendum

Här hittar du fem (5) tillägg till Projekt Raneke.

Schema för vapenklassificeringOmråden -karta och lista

 

Här ligger tre stycken PDF:er som du kan klicka på och studera närmare:

Källhänvisningar -maskinskrivna ark     Källhänvisningar -handskrivna ark (sid 2 saknas) Källhänvisningar -tillägg