Projekt Raneke – ett medeltidsvapenregister

På 1950-70-talet katalogiserade och systematiserade den heraldiske konstnären och akademikern Jan Ranke mer än tio tusen medeltida heraldiska vapen. Vapnen dokumenterades i indexkort med handritade sköldar och flera textfält. Svenska Heraldiska Föreningen driver ett projekt för att digitalisera och tillgängliggöra detta unika material. Alla 8762 kort i den delen av samlingen som kallas för ”Arkivbestånd C” är tillgängliga här. 
Se menyn till vänster.
Please refer to the menu on the left hand side.