Medaljörer 2016

Magnjs Bäckmark och Alexander Ulltjärn mottar förtjänstmedaljen i Stockholm 2016.

Magnus Bäckmark och Alexander Ulltjärn mottar förtjänstmedaljen i Stockholm 2016.

Lars o Lagerqvist tar emot medaljen i Lund, juni 2016

 

42. Magnus Bäckmark

Motivering:

43. Lars O. Lagerqvist

Motivering:

44. Alexander Ulltjärn

Motivering: