Arkiv Europas medeltidsvapen/The Raneke Archive

På 1950-70-talet katalogiserade och systematiserade den heraldiske konstnären och akademikern Jan Ranke mer än tio tusen medeltida heraldiska vapen. Vapnen dokumenterades i indexkort med handritade sköldar och flera textfält. Svenska Heraldiska Föreningen driver ett projekt för att digitalisera och tillgängliggöra detta unika material. Alla 8762 kort i den delen av samlingen som kallas för ”Arkivbestånd C” är tillgängliga här. Se tabellen nedan för en översikt och läs mer HÄR.

The Jan Raneke Archive of Coats of Arms in Medieval Europe

In the 1950–70s the heraldic artist and scholar Jan Raneke catalogued and systemised more than ten thousand medieval coats of arms. The arms were documented in index cards with hand painted shields and several text fields. The Swedish Heraldry Society is running a project to digitize and make this unique material available to a broader audience. All 8762 cards in the part of the collection called ”Archival holding C” are available here. Please refer to the table below for an overview. More information can be found HERE.

Tabell med kortnummer

Projekt ”Jan Ranekes Arkiv Europas medeltidsvapen” drivs av Svenska Heraldiska Föreningen i samarbete med Lunds universitetsbibliotek och familjen Raneke och med ekonomiskt stöd av Längmanska kulturfonden, Riddarhusets kulturstöd.