Projekt Raneke bakgrund och info

Jan Ranekes Arkiv Europas medeltidsvapen

På 1950-70-talet katalogiserade och systematiserade den heraldiske konstnären och akademikern Jan Ranke mer än tio tusen medeltida heraldiska vapen.

Vapnen dokumenterades i indexkort med handritade sköldar och flera textfält. Svenska Heraldiska Föreningen driver ett projekt för att digitalisera och tillgängliggöra detta unika material. Efter att bevarandet av det så kallade ”Arkivbestånd C” säkerställts är alla de 8762 korten i denna del av samlingen tillgängliga på vår HÄR.

Indexkorten i ”Arkivbestånd C” satt ursprungligen i plastfickor geografiskt grupperade i 32 pärmar enligt en uppdelning av Europa i olika heraldiska regioner. Inom varje område var vapnen sedan ordnade i enlighet med Jan Ranekes klassificeringssystem för sköldinnehållet, från enkla häroldsbilder till sammansatta motiv och allmänna bilder (en översikt finns HÄR). Eftersom varje enskilt korts placering i pärmarna är informationsbärande har hela arkivbeståndet skannats utan att korten plockats ut ur plastfickorna. Dessa översikter finns tillgängliga pärmvis här på webben. Sedan har varje kort fått ett löpnummer och skannats individuellt. Kortbilderna ligger i gallerier på hemsidan, även dessa pärmvis ordnade. Se tabellen nedan för att se vilka områden pärmarna täcker och vilka löpnummer varje pärm omfattar. Observera att vapen från andra områden mycket väl kan förekomma i en given pärm, innehållet är oftast inte helt renodlat. Långt ifrån alla områden i uppdelningen har egna pärmar och då sorteras de i förekommande fall in i någon närliggande regions pärm. Observera också att det finns luckor i täckningen. En del områden finns bara i ”Arkivbestånd B”, som inte är skannat ännu och som innehåller en annan sorts kort.

Skärmavbild 2016-07-18 kl. 21.44.08

På varje kort finns ett vapen dokumenterat, med en handritad bild på skölden och ett antal textfält för uppgifter om namn, tid, plats, litteraturreferens och så vidare. Det område vapnet hör hemma i anges oftast i form av ett nummer, som svarar mot Jan Ranekes uppdelning av Europa i olika heraldiska regioner. En nyckel till denna uppdelning hittar du HÄR (både karta och områden i tabellform). Litteraturreferenserna anges i form av förkortningar och en lista över de flesta av dessa finns HÄR.

För fördjupad läsning om arkivet och projektet hänvisas till det här BIDRAGET i ”Proceedings of the XXXIst International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences. Oslo 2014” (som kan köpas HÄR och vars innehåll presenteras HÄR).