Henric Åsklund, förtjänstmedaljör 2017

Bild på Henric Åsklund

Henric Åsklund, mottagare av förtjänstmedaljen 2017

Henric Åsklund

Han har under snart 20 år i styrelsen, och nära 15 år som ordförande, förnyat Svenska Heraldiska Föreningen, och bidragit till att stärka föreningens roll i dialogen med det officiella Heraldiksverige. Han har gjort den sant rikstäckande, och den främsta samtalspartnern utanför den officiella sfären, även i Heraldiknorden. Dessutom har han drivit projektet ”Ranekes medeltidsvapen”, och bidragit till att göra dem tillgängliga för allmänheten.

År 1998 valdes Henric (f. 1970) in i SHF:s styrelse och blev föreningens första härold 2001, samt lade grunden för föreningsvapenrullan. 2003 tog han över ordförandeklubban efter Ingemar Apelstig. Sedan dess är han den drivande kraften i SHF och hans insatser för att sammanföra heraldikintresserade i Sverige och Norden, och få dem att arbeta mot ett gemensamt mål har varit av största betydelse för heraldiken. Han är kanske också den som på senare år mest verkat för att föra ut den svenska heraldiken till en internationell publik. Som sammankallande i valberedningen för Societas Heraldica Scandinavica sedan 2007 bidrar Henric också till att förena Heraldiknorden.

Henric arbetade 2004–2006 tillsammans med Martin Sunnqvist mycket intensivt för att skapa Svenskt Vapenregister. De senaste åren har Henric ansvarat för Ranekeprojektet och i den rollen lyckats att både sammanställa materialet, digitalisera och tillgängliggöra stora delar och få fondmedel för att framtidssäkra arbetet. Tillsammans med Källan är detta projekt föreningens största enskilda arbete och visar hur ett stort engagemang kan ge avtryck både nationellt och internationellt.

Tekn. dr Henric Åsklund är bördig från Borås, men bor sedan tiotalet år i Lund. Där var han en av grundarna till Societas Heraldica Lundensis 2007 och har verkat i dess styrelse sedan dess.

Vid sidan av SHF är Henric även aktiv i Västgöta Gille i Malmö och Sällskapet Heimdall även det i Malmö

Han beviljades 2016 Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för Betydande gärning av 1:a storleken, för sina ideella insatser för heraldiken.

Claus K. Berntsen
Artikel hämtad ur Vapenbilden #108:2016.