Skriftserien

Vi vill sprida kunskap om heraldik på flera sätt. Förutom tidningen Vapenbilden och vår hemsida är skriftserien en viktig verksamhet.

Skriftserien har funnits sedan 2005. Vi har sedan dess givit ut fyra böcker, varav en dessutom kom som nytryck.

 


Skriftserien, redaktionen

 

Claus K. Berntsen, innan banketten vid den 8:e Nordiska Heraldiska Konferensen i Sønderborg 2015.

Redaktör
Claus Berntsen
(Arbetar med Svenskt vapenregister 2)

claus@heraldik.se

Grafisk form
Pontus Rosenqvist
Martin Sunnqvist  

Martin Sunnqvist
(Arbetar med Svenskt vapenregister 2)

 

Martin Trägen
(arbetar med matrikeln)

Jesper Wasling Jesper Wasling
(allt-i-allo)

 

Pågående projekt

  • Matrikel 2019 (Utkommer 2019)
  • Svenskt vapenregister Volym 2 (Utkommer 2022)

 

Tidigare utgivning

  1. Heraldik för nybörjare (2005, nytryck 2012)
  2. Medeltidens härold (2008)
  3. Inledning til heraldiken (2011)
  4. Svenskt vapenregister Volym 1 (2018)

Svenskt vapenregister Volym 1

Skriftserien #4

En presentation över Svenska vapenregistrets 200 första vapen med full blasonering på svenska samt översatt till engelska.

Utkom: 2018
ISBN: 9789197574334
Redaktör: Jesper Wasling
Grafisk form: Pontus Rosenqvist
Expertråd: Martin Sunnqvist, Chris Green

Köp boken här (specialpris för medlemmar)


Inledning til heraldiken

Skriftserien #3

Carl Ugglas bok ”Inledning til heraldiken” samt ”Afhandling om wapnens indelning och deras mångfaldighetfrån” 1746 och 1760  i faksimilutgåva med kommentarer av Jens Christian Berlin.

Utkom: 2011
ISBN: 978-91-975742-2-7
Författare: Carl Uggla
Redaktör: Jens Christian Berlin
Grafisk form: Jens Christian Berlin

Köp boken här (specialpris för medlemmar)


Medeltidens härold

Skriftserien #2

Vad var en härold och vad gjorde de? Författaren beskriver häroldsväsendet i Skandinavien strax före och under Kalmarunionen.

Utkom: 2008
ISBN: 91-975743-1-0
Författare: Jesper Wasling
Grafisk form: Stefan Bede

Köp boken här (specialpris för medlemmar)


Heraldik för nybörjare

Skriftserien #1

En bok om heraldik för nybörjaren där alla vanliga inslag i heraldiken tas upp på ett enkelt sätt.

Boken kom 2005 och åter igen i nytryck 2012. Skillnaden mellan de två är marginell. Endast ett stavfel har rättats, och så byttes omslaget ut.

Utkom: 2005, 2012
ISBN: 91-975743-0-9
Redaktör: Jesper Wasling
Grafisk form: Jesper Wasling
Medförfattare: Stefan Bede, Marcus Karlsson, Martin Sunnqvist och Henric Åsklund
Illustratörer: Ronny Andersen, Thomas Falk, Bengt-Olof Kälde och Jan Raneke.

Köp boken här (specialpris för medlemmar)


Matriklar

Föreningen ger numera vartannat år ut en matrikel över samtliga medlemmar samt de vapen som fös av medlemmarna i föreningen. Skriften är den största vapenboken på svenska. den ges ut som en bilaga till Vapenbilden. Den första matrikeln gavs ut 2001.

Matrikel 2017

Matrikel  2015

Matrikel 2013

Matrikel 2011

Matrikel 2009

Matrikel 2007

Matrikel 2006

Matrikel 2005

Matrikel 2004

Matrikel 2003

Matrikel 2002

Matrikel 2001