Skriftserien

Vi vill sprida kunskap om heraldik på flera sätt. Förutom tidningen Vapenbilden och vår hemsida är skriftserien en viktig verksamhet.

Skriftserien har funnits sedan 2005. Vi har sedan dess givit ut tre böcker, varav en dessutom kom som nytryck. Ytterligare manus är på gång, bland annat en vapenbok och en heraldisk ordbok.

Ansvarig

Claus Berntsen

Redaktion

Pontus Rosenqvist

Pågående projekt

Matrikel 2019

Tidigare utgivning

Svenskt vapenregister Volym 1
Skriftserien #4

En presentation över Svenska vapenregistrets 200 första vapen med full blasonering på svenska samt översatt till engelska.

Utkom: 2018
ISBN: 9789197574334
Redaktör: Jesper Wasling
Grafisk form: Pontus Rosenqvist
Expertråd: Martin Sunnqvist, Chris Green

Köp boken här (specialpris för medlemmar)

Heraldik för nybörjare
Skriftserien #1

En bok om heraldik för nybörjaren där alla vanliga inslag i heraldiken tas upp på ett enkelt sätt.

Boken kom 2005 och åter igen i nytryck 2012. Skillnaden mellan de två är marginell. Endast ett stavfel har rättats, och så byttes omslaget ut.

ISBN: 91-975743-0-9
Redaktör: Jesper Wasling
Grafisk form: Jesper Wasling
Medförfattare: Stefan Bede, Marcus Karlsson, Martin Sunnqvist och Henric Åsklund
Illustratörer: Ronny Andersen, Thomas Falk, Bengt-Olof Kälde och Jan Raneke.

Köp boken här (specialpris för medlemmar)

Medeltidens härold
Skriftserien #2

Vad var en härold och vad gjorde de? Författaren beskriver häroldsväsendet i Skandinavien strax före och under Kalmarunionen.

ISBN: 91-975743-1-0
Författare: Jesper Wasling
Grafisk form: Stefan Bede

Köp boken här (specialpris för medlemmar)

Inledning til heraldiken
Skriftserien #3

Carl Ugglas bok ”Inledning til heraldiken” samt ”Afhandling om wapnens indelning och deras mångfaldighetfrån” 1746 och 1760  i faksimilutgåva med kommentarer av Jens Christian Berlin.

ISBN: 978-91-975742-2-7
Författare: Carl Uggla
Redaktör: Jens Christian Berlin
Grafisk form: Jens Christian Berlin

Köp boken här (specialpris för medlemmar)