Vapenbilden

Vapenbilden är sedan grundandet 1976 själva kärnan i vår förening. Denna vår medlemstidning utkommer fyra gånger per år, februari, maj, september och december.

Deadlines för inlämnat material (gäller även annonser)

  • 1 januari, för publicering i februari.
  • 1 april, för publicering i maj.
  • 1 augusti, för publicering i september.
  • 1 oktober, för publicering i december.

Redaktionen tar tacksamt emot bidrag men kan inte lova publicering och kan inte betala ut arvode eftersom allt arbete är strikt ideellt.

Vision

Vi vill göra Vapenbilden till en läsvärd populärvetenskaplig tidning.

Innehållet ska vara varierat, sakligt och spännande. Det behöver däremot inte vara nyskapande forskning. Vi vill även att våra bilder och illustrationer ska motsvara vår vision. Liksom layouten. Därför gjorde vi en make-over till nummer 100 som kom i december 2014 och en ny till nummer 125 från 2021.

Vill du bli publicerad

Om du har någon artikel om heraldik eller annat ämne som ligger oss nära så kan du få det publicerat på vår hemsida eller i Vapenbilden. Vi tar gärna emot artiklar men vi förbehåller oss rätten att skära i texten och publicera när det passar tidningen bäst. Vi tar också emot bilder och illustrationer.
Skicka in bidraget via E-post redaktionen: vapenbilden@heraldik.se

Tyvärr kan vi inte ge någon ekonomisk ersättning, men vi bjuder på utrymmet. Innehållet i artiklarna står författaren själv för, men redaktören tillåter sig en granskning av texten. Den som blir publicerad i Vapenbilden får också några nummer av det aktuella numret att dela ut till vänner och bekanta.


Vapenbilden, redaktionen

Vapenbilden görs främst av dem som ingår i redaktionen.
Förutom dessa finns det många andra som hjälper till, ett redaktionsråd kan man kalla det. Några skriver artiklar och reportage, andra fotograferar eller ritar bilder. Några korrekturläser. Tillsammans gör vi Sveriges bästa heraldiska tidning.

henric åsklund

Redaktör

Henric Åsklund

Grafisk form

Pontus Rosenqvist

Korrektur

Jonas Arnell-Szurkos

Korrektur

Lennart Wasling

Illustratör

Eduardo Pazikias

Annonsansvarig

Stefan Bede