Vapenbilden

Vapenbilden är sedan grundandet 1976 själva kärnan i vår förening. Denna vår medlemstidning utkommer fyra gånger per år, februari, maj, september och december.

Deadlines för inlämnat material (gäller även annonser)

  • 1 januari
  • 1 april
  • 1 augusti
  • 1 oktober

Redaktionen tar tacksamt emot bidrag men kan inte lova publicering och kan inte betala ut arvode eftersom allt arbete är strikt ideellt.

Vision

Vi vill göra Vapenbilden till en läsvärd populärvetenskaplig tidning.

Innehållet ska vara varierat, sakligt och spännande. Det behöver däremot inte vara nyskapande forskning. Vi vill även att våra bilder och illustrationer ska motsvara vår vision. Liksom layouten. Därför gjorde vi en make-over till nummer 100 som kom i december 2014 och en ny till nummer 125 från 2021.


Vapenbilden, redaktionen

Vapenbilden görs främst av dem som ingår i redaktionen.
Förutom dessa finns det många andra som hjälper till, ett redaktionsråd kan man kalla det. Några skriver artiklar och reportage, andra fotograferar eller ritar bilder. Några korrekturläser. Tillsammans gör vi Sveriges bästa heraldiska tidning.

Redaktörn och Ansvarig utgivare

Pontus Rosenqvist
Rosenqvist@heraldik.se

Vice redaktör

Elias Sonnek

Illustratör

Eduardo Pazikias

Annonsansvarig

Stefan Bede