Häradssigill i Västergötland (även via Zoom)

Juridicum Lilla Gråbrödersgatan 4–6, Lund, Sverige

Lunds heraldiska seminarium: Häradssigill i Västergötland De historiskt kända häraderna i Västergötland omnämns redan för 800 år sedan i den Äldre Västgötalagen.  30 av Västergötlands 31 härader har haft sigill. Från fyra av dessa...

Gratis

Heraldisk rundvandring i Riksdagshuset

Riksdagshuset Riksgatan 1, Stockholm

Heraldiska Samfundet, Svenska Heraldiska Föreningens arbetsgrupp i Stockholm,  anordnar en heraldisk rundvandring i Riksdagshuset. Riksdagsledamoten Hanna Gunnarsson välkomnar oss till Sveriges riksdag. Elias Sonnek berättar om de heraldiska utsmyckningarna i riksdagshuset, plenisalen och ledamotshuset...

Gratis

Utflykt till Årsta slott och Wenngarns slott

Wenngarns Slott Wenngarns slott, Sigtuna

Heldag i Stockholm med utflykt till Årsta slott och Wenngarns slott. Första lördagen efter midsommar, den 1:a juli, arrangerar Svenska Heraldiska Föreningen tillsammans med Årsta slott och Wenngarns slott ett heldagsevent med samåkningsmöjlighet med...

120 kr

Internationellt kollokvium: Heraldiken och rätten

Juridicum Lilla Gråbrödersgatan 4–6, Lund, Sverige

Välkommen att delta i den internationella heraldiska akademins  kollokvium den 16–19 augusti 2023 i Lund! Temat är “Heraldiken och rätten”. Mellan 30 och 40 föredrag om heraldiken och dess rättsliga aspekter i olika länder...

1950 kr