Profilprodukter

Gruppen för Profilprodukter tar fram våra olika artiklar som du kan köpa. Det kan vara slips, fluga eller kanske en halsduk.

De är också ofta inblandade i framtagningen av medaljer, pins och liknande.


 

claus berntsen

Ansvarig

Claus Berntsen
claus@heraldik.se

Stefan Bede
Elias Sonnek
Pontus Rosenqvist

 

Profilprodukter i vår webbshop

Vår slips
Vår fluga
Vår föreningspin

(det finns en annan som
endast är för medlemmar)