Medaljörer 2013

35. Per Andersson

Motivering
För sina insatser inom det historiska fältet. Med över 300 uppsatser och artiklar vid sidan av en mängd böcker har han presenterat en imponerande forskargärning. Han har utvecklat ett genealogiskt redovisningssystem och en särskild typ av stamtavla. Inom heraldiken har Per Andersson förenat både teori och praktik. Det flertal heraldiska böcker han skrivit har för många varit en första bekantskap med den svenska heraldiken. Hans grafiskt moderna stil är inte bara en lisa för ögat. Den visar även att spannet mellan heraldikens första tid och vår, tydliggör att ett vapen är den statiska och cementerade logotypens antites.

Överlämnad vid Stämman i Stockholm 2013


36. Henrik Degerman

Motivering
För sina kulturhistoriska gärningar i allmänhet och sina insatser inom heraldiken i synnerhet. HD är en utpräglad doer som genom livets tillfälligheter hamnar i kulturuppdrag och tar sig an dessa med noggrannhet och espri. Hans gemytliga personlighet är minst sagt smittande och han har den otroliga effekten på de han träffar att dessa stärks i de gemensamma intressen de delar med honom. Sedan början av sextiotalet har Henrik Degerman befunnit sig i den skandinaviska heraldikens epicentrum. Han har med ett hundratal artiklar och en bibliografi bidragit till en fördjupad kunskap om både den svenska och den finska heraldiken.

Överlämnad vid Stämman i Stockholm 2013


37. Otto von Schwerin

Motivering
Med den nya tidens tekniska hjälpmedel och ett tillika modernt förhållningssätt till adelsheraldiken, har han sedan ett drygt decennium förnyat dess framställning. Adelskalendern och Arte et Marte har vid sidan av digitaliseringen av Elgenstiernas ättartavlor fått ny skrud. Men det är främst tack vare boken Adliga vapensköldar i Sverige som Otto von Schwerins gärning har gjorts tillgänglig för en bredare publik. Och sådana gärningar gillar Svenska Heraldiska Föreningen!

Överlämnad vid Stämman i Stockholm 2013