Medaljörer 2006

 

14. Inga von Corswant-Naumburg

Motivering
Riddarhusgenealog som har gjort stora insatser för adlig heraldisk och genealogisk forskning; tillika ordförande i Nationalkommittén för genealogi och heraldik när grunden lades för Svenskt Vapenregister.

Överlämnad vid stämman i Stockholm 2006


15. Casimir Sparre Lindhe

Motivering
Casimir har genom sina banbrytande läroböcker om heraldisk formgivning förnyat det heraldiska bildspråket. Inom Frimurarna och Par Bricole praktiserade han vad han lärde och skapade otaliga brödravapen.”

Överlämnad i hemmet i mars 2006


16. Bengt-Göran Lundqvist

Motivering
I 30 år har Bengt-Göran deltagit i föreningens arbete och han har på många sätt bidragit till dess framgång.

Överlämnad i hemmet 20 december 2005


17. Ingvar Torefalk

Motivering
Föreningens enda kvarvarande grundare och kassör de första tretton åren.

Överlämnad i hemmet 22 december 2005


18. Lars Wikström

Motivering
Riddarhusgenealog som har gjort stora insatser för adlig heraldisk och genealogisk forskning; tillika ordförande i Nationalkommittén för genealogi och heraldik när grunden lades för Svenskt Vapenregister.

Överlämnad vid stämman i Stockholm 2006