De vanligaste brösttecknen i Sverige

De vanligaste brösttecknen i Sverige

Här följer rangordningen för de vanligaste brösttecknen, grupptillhörighet efter förkortningen:

 1. Svärdsordens krigskors 1 klass (KSOkrgk1kl, guld), B, aldrig utdelad
 2. Svärdsordens krigskors 2 klass (KSOkrgk2kl, silver), B, aldrig utdelad
 3. Svärdsordens krigskors 3 klass (KSOkrgk3kl, brons), B, aldrig utdelad
 4. Medaljen För tapperhet i fält i guld (GMtf), B
 5. Medaljen För tapperhet till sjöss i guld (GMts), B
 6. Medaljen För tapperhet i fält i silver (SMtf), B
 7. Medaljen För tapperhet till sjöss i silver (SMts), B
 8. *Konung Gustav V:s Jubileumstecken med anledning av 90-årsdagen (GV:sJmtII), C
 9. *Konung Gustav V:s Jubileumsminnestecken med anledning av 70-årsdagen (GV:sJmt), C
 10. *Konung Gustaf VI Adolfs minnesmedalj med anledning av 85-årsdagen (GVIA:sMM), C
 11. Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken med anledning av 50-årsdagen (CXVIG:sJmt), C
 12. *Minnestecken med anledning av Gustav V:s frånfälle (GV:sMt), C
  Serafimermedaljen (SerafGM), D
 13. H M Konungens medalj i guld av 8:e storleken med Serafimerordens band(Kong:sGM8mserafb), D
 14. H M Konungens medalj i guld av 8 storleken (Kong:sGM8), D
 15. H M Konungens medalj i guld av 5 storleken (Kong:sGM5), D
 16. Medaljen Litteris et Artibus (GMleta), D
 17. Prins Eugen-medaljen (EugGM), D
 18. Prins Carl-medaljen (CarlGM), D
 19. H M Konungens medalj i silver av 8 storleken (Kong:sSM), D
 20. Riddare av första klass av Svärdsorden (RSO), E
 21. Riddare av första klass av Nordstjärneorden (RNO1kl), E
 22. Riddare av första klass av Vasaorden (RVO), E
 23. Riddare av Svärdsorden (RSO2kl), E
 24. Riddare av Nordstjärneorden (RNO), E
 25. Riddare av Vasaorden (RVO2kl), E
 26. Svärdstecknet (Svm), E
 27. Svärdsmedaljen (SvSM), E
 28. Nordstjärnemedaljen (NOGM), E
 29. Vasatecknet (Vt), E
 30. Vasamedaljen i guld av 8:e storleken (VGM8), E
 31. Vasamedaljen i guld av 5:e storleken (VGM5), E
 32. Vasamedaljen i silver av 8:e storleken (VSM8), E
 33. Vasamedaljen i silver av 5:e storleken (VSM5), E
 34. Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 8:e storleken (GMiq8), G
 35. Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 5:e storleken (GMiq5), G
 36. Medaljen För berömlig gärning i guld av 8:e storleken (GMbg8), G
 37. Medaljen För berömlig gärning i guld av 5:e storleken (GMbg5), G
 38. Medaljen Sui memores alios fecere merendo i guld (GM?), G
 39. Medaljen För mod och rådighet till sjöss under farofylld tid (GMmorsj), G
 40. Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 8:e storleken (GMmf8), G
 41. Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 5:e storleken (GMmf5), G
 42. Medaljen För långvarig och trogen tjänst (GMlttj), G
 43. Utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst (GMnor), G
 44. Medaljen För berömlig gärning i silver av 8:e storleken (SMbg), G
 45. Medaljen Sui memores alios fecere merendo i silver (SM?), G
 46. Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver (SMmf), G
 47. *Konung Gustav V:s olympiska medalj (GV:sOlM), H
 48. *Konung Gustav V:s postkongressjubileumsmedalj (GV:sPostjubM), H
 49. *Minnesmedaljen över kolonien Nya Sverige i Amerika (NyaSvM), H
 50. *Minnesmedalj över de svenska pionjärerna i USA (PiMM), H
 51. *H M K:s medalj med anledning av Amerikas Förenta Staters 200-års jubileum 1976 i guld (Kong:sGMUsa), H
 52. *H M K:s medalj med anledning av Amerikas Förenta Staters 200-års jubileum 1976 i silver (Kong:sSMUsa), H
 53. Medaljen För förtjänster om utrikesförvaltningen (GMutr), I
 54. Svensk bergsmans hedermärke för snille och flit i guld (SvBmHm), I
 55. Medaljen För omsorgsfull renvård i guld (GMrenv), I
 56. Krigsvetenskasakademiens belöningsmedalj i guld (KrVAgm), I
 57. Universitetets i Uppsala förtjänstmedalj (UUGM), I
 58. Musikaliska akademiens förtjänstmedalj ”För tonkonstens främjande” (MusAGM), I
 59. Vitterhets- historie- och antikvitetsakademiens Gustaf Adolfmedalj (HA:sGAM), I
 60. Vitterhets- historie- och antikvitetsakademiens förtjänstmedalj i guld (HA:sGM), I
 61. Svensk bergsmans hedermärke för snille och flit i silver (SvBmHm), I
 62. Medaljen För omsorgsfull renvård i silver (SMrenv), I
 63. Krigsvetenskasakademiens stora belöningsmedalj i silver (KrVAsm), I
 64. Vitterhets- historie- och antikvitetsakademiens förtjänstmedalj i silver(HA:sSM), I
 65. Standardiseringskommissionens i Sverige förtjänstmedalj (SISGM), I
 66. Svenska sportskytteförbundets förtjänstmedalj i järn (SvSPsfbJrM), K
 67. Patriotiska sällskapets belöningsmedalj i guld av ”2:a” (=9:e) storleken (PatrSGM2), K
 68. Patriotiska sällskapets belöningsmedalj i guld av ”3:e” (=8:e) storleken (PatrSGM3), K avers revers
 69. Sällskapet Pro Patrias mindre belöningsmedalj i guld (ProPGM), K
 70. Hushållningssällskapens stora belöningsmedaljer i guld, ett antal olika (XXXXHushGM), K
 71. Svenska jägareförbundets belöningsmedalj i guld (SvJägfbGM), K
 72. Svenska Segelsällskapets förtjänstmedalj i guld (KSSSGM), K
 73. Svenska Röda korsets förtjänstmedalj i guld av 8:e storleken (SRKGM8), K
 74. Svenska Röda korsets förtjänstmedalj i guld av 5:e storleken (SRKGM5), K
 75. Centralförbundets för befälsutbildning förtjänstmedalj i guld (CFBGM), K
 76. Motorbåtsklubbens förtjänstmedalj (KMKGM), K
 77. Svenska sportskytteförbundets förtjänstmedalj i guld (SvSpsfbGM), K
 78. Sjövärnskårernas riksförbunds förtjänstmedalj i guld (SVKGM), K
 79. Skytteförbundens överstyrelses förtjänstmedalj i guld (SfbÖSGM), K
 80. Svenska blå stjärnans förtjänstmedalj i guld (SBSGM), K
 81. Frivilliga automobilkårernas riksförbunds förtjänstmedalj i guld (FAKGM), K
 82. Sveriges orkesterföreningars riksförbunds förtjänstmedalj (SORfbFt), K
 83. Svenska Segelsällskapets rorsmedalj i guld (KSSSrGM), K
 84. Svenska livräddningssällskapets – simfrämjandets förtjänstmedalj i guld (Svls-RfSimGM), K
 85. venska kennelklubbens förtjänstmedalj i guld (SvKKGM), K
 86. Lingiadens minnesmedalj (LingJubM)*, K
 87. Svenska Aeroklubbens förtjänstmedalj i guld med vingar (KSAKGMmv), K
 88. Svenska Aeroklubbens förtjänstmedalj i guld (KSAKGM), K
 89. Frivilliga motorcykelkårernas riksförbunds förtjänstmedalj i guld (FMCKGM), K
 90. Nordiska museets medalj för hembygdsvårdande gärning (GMhvg), K
 91. Sveriges civilförsvarsförbunds förtjänstmedalj i guld (SCFGM), K
 92. Automobilklubbens förtjänstmedalj (KAKGM), K
 93. Sveriges militäridrotts- och mångkampförbunds förtjänstmedalj i guld (SMIGM), K
 94. Riksförbundet Sveriges lottakårers kungl. förtjänstmedalj i guld (SLKGM), K
 95. *Föreningen Sveriges flottas förtjänstmedalj i guld (FSvFlGM), K
 96. *Riksföreningen för simningens främjande i guld (SfSimGM), K
 97. Hemvärnets förtjänstmedalj (HvGM), K
 98. Riksförbundet Sveriges Amatörorkestrars förtjänstmedalj (RSAOGM), K
 99. *Andra Lingiadens minnesmedalj (LingMM), K
 100. *Sveriges ungdomsberedskaps förtjänstmedalj (SvUbGM), K
 101. Svenska brandförsvarsföreningens förtjänstmedalj i guld av 8:e storleken (SvBrffGM8), K
 102. Svenska brandförsvarsföreningens förtjänstmedalj i guld av 5:e storleken (SvBrffGM5), K
 103. Sveriges motorfederations kungl. medalj (MotorfedGM), K
 104. Svenska pistolskytteförbundets förtjänstmedalj i guld (SvPistfbGM), K
 105. Svenska ridsportförbundets förtjänstmedalj i guld (SvRsfGM), K
 106. Svenska polisens idrotts- och skytteförbunds förtjänstmedalj i guld (SvPISGM), K
 107. Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbunds kungl. medalj i guld (SKBRGM), K
 108. Nationalföreningens för trafiksäkerhetens främjande förtjänstmedalj i guld (NTFGM), K
 109. Flygvapenföreningarnas riksförbunds förtjänstmedalj i guld (FVRFGM), K
 110. Frivilliga radioorganisationens särskilda förtjänstmedalj i guld (FROGM), K
 111. Svenska värnpliktsofficersförbundets kungl. förtjänstmedalj (SVOGFM), K
 112. Hemvärnsbefälets riksförbunds kungl. medalj (HBRGM), K
 113. Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvars förtjänsttecken i guld (?GM), K
 114. Patriotiska sällskapets belöningsmedalj i silver av ”2:a” (=9:e) storleken (PatrSSM2), K
 115. Patriotiska sällskapets belöningsmedalj i silver av ”3:e” (=8:e) storleken (PatrSSM3), K avers revers
 116. Sällskapet Pro Patrias mindre belöningsmedalj i silver (ProPSM), K
 117. Hushållningssällskapens stora belöningsmedaljer i silver, ett antal olika (XXXHushSM), K
 118. Svenska jägareförbundets belöningsmedalj i silver (SvJägfbSM), K
 119. Svenska Segelsällskapets förtjänstmedalj i silver (KSSSSM), K
 120. Svenska Röda korsets förtjänstmedalj i silver av 8:e storleken(SRKSM8), K
 121. Centralförbundets för befälsutbildning förtjänstmedalj i silver (CFBSM), K
 122. Svenska sportskytteförbundets förtjänstmedalj i silver (SvSpsfbSM), K
 123. Sjövärnskårernas riksförbunds förtjänstmedalj i silver (SVKSM), K
 124. Skytteförbundens överstyrelses förtjänstmedalj i silver (SfbÖSSM), K
 125. Svenska blå stjärnans förtjänstmedalj i silver (SBSSM), K
 126. Frivilliga automobilkårernas riksförbunds förtjänstmedalj i silver (FAKSM), K
 127. Svenska Segelsällskapets rorsmedalj i silver (KSSSrSM), K
 128. Svenska livräddningssällskapets – simfrämjandets förtjänstmedalj i silver (Svls-RfSimSM), K
 129. Svenska kennelklubbens förtjänstmedalj i silver (SvKKSM), K
 130. Svenska Aeroklubbens förtjänstmedalj i silver med vingar (KSAKSMmv), K
 131. Svenska Aeroklubbens förtjänstmedalj i silver (KSAKSM), K
 132. Frivilliga motorcykelkårernas riksförbunds förtjänstmedalj i silver (FMCKSM), K
 133. Sveriges civilförsvarsförbunds förtjänstmedalj i silver (SCFSM), K
 134. Sveriges militäridrotts- och mångkampförbunds förtjänstmedalj i silver (SMISM), K
 135. Riksförbundet Sveriges lottakårers kungl. förtjänstmedalj i silver (SLKGM), K
 136. *Föreningen Sveriges flottas förtjänstmedalj i silver (FSvFlGM), K
 137. *Riksföreningen för simningens främjande i silver (SfSimSM), K
 138. Svenska pistolskytteförbundets förtjänstmedalj i silver (SvPistfbSM), K
 139. Svenska ridsportförbundets förtjänstmedalj i silver (SvRsfSM), K
 140. Svenska polisens idrotts- och skytteförbunds förtjänstmedalj i silver (SvPISSM), K
 141. Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbunds kungl. medalj i silver (SKBRSM), K
 142. Flygvapenföreningarnas riksförbunds förtjänstmedalj i silver (FVRFSM), K
 143. Frivilliga radioorganisationens särskilda förtjänstmedalj i silver (FROSM), K
 144. Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvars förtjänsttecken i silver (?SM), K

 

Jonas Arnell