Förtjänstmedaljen

Förtjänstmedaljen med tillhörande miniatyr.

Med Förtjänstmedaljen vill Svenska Heraldiska Föreningen visa sin uppskattning och premiera en eller flera heraldiker som gjort stora insatser för heraldiken i Sverige. Medaljen kan även ges till förtjänstfulla personer inom ämnen som ligger nära heraldiken.

Ansvarig: Styrelsen

Svenska Heraldiska Föreningens styrelse beslutade den 10 juni 2002 att instifta en förtjänstmedalj som kan tilldelas en person eller organisation som gjort stora insatser för heraldiken i Sverige (eller Norden). Mottagaren kan vara någon föreningsaktiv, en heraldisk konstnär eller en person som spritt sitt kunnande om den teoretiska heraldiken.

Syftet med denna medalj är att belöna de personer som gjort stora insatser för svensk heraldik i synnerhet och nordisk heraldik i allmänhet. Medaljen ska inte ses som en intern föreningsbelöning även om flera medaljörer är gamla trotjänare inom Svenska Heraldiska Föreningen.

Utdelande och nominering

Styrelsen beslutar om vem eller vilka som ska få förtjänstmedaljen men alla – medlemmar och andra – har rätt att nominera. Alla är därför välkomnas att komma med förslag på förtjänta medaljörer. Förslag på mottagare, svensk eller utländsk, behandlas av föreningens styrelse som också beviljar medaljen. Motivera ditt förslag och tänk på att styrelsen fattar beslut om medaljörer på sitt styrelsemöte i december.

Medaljen utdelas normalt vid föreningens årsmöte i mars månad såvida inte hinder gör det lämpligare att dela ut medaljen på annan ort. Numreringen som gäller är året för utdelandet och inom det året bokstavsordningen för efternamnet.

Medaljörer

Medaljörer 2002

1. Jan Raneke

Medaljörer 2003

2. Nils Fredrik Beerståhl
3. Tor Flensmarck
4. Bengt Olof Kälde
5. Clara Nevéus
6. Lars C Stolt

Medaljörer 2004

7. Ingemar Apelstig (hedersmedlem)
8. Alf Djerf
9. Jan von Konow
10. Bror Jacques de Wærn

Medaljörer 2005

11. Perolow Jonsson-Falck
12. Fredrik Löwenhielm
13. Knud Prange

Medaljörer 2006

14. Inga von Corswant-Naumburg
15. Casimir Sparre Lindhe
16. Bengt-Göran Lundqvist
17. Ingvar Torefalk
18. Lars Wikström

Medaljörer 2007

19. Christian Braunstein
20. Harald Nissen
21. Leif Törnquist
22. Ernst Verwohlt

Medaljörer 2008

23. Pontus Möller
24. Per Nordenvall

Medaljörer 2009

25. Nils G Bartholdy
26. Poul greve Holstein
27. Allan Tønnesen

Medaljörer 2010

28. Thorbjørn Bergersen
29. Tom C Bergroth

Medaljörer 2011

30. Rune Torstenson
31. Per-Olof Widing
32. Davor Zovko

Medaljörer 2012

33. Cecilia Candréus
34. Vladimir A Sagerlund

Medaljörer 2013

35. Per Andersson
36. Henrik Degerman
37. Otto von Schwerin

Medaljörer 2014

38. Hans Cappelen
39. Johanna Hellström

Medaljörer 2015

40. Thorleif Aiff
41. Tom S Vadholm

Medaljörer 2016

42. Magnus Bäckmark
43. Lars O Lagerqvist
44. Alexander Ulltjärn

Medaljörer 2017

45. Stefan Bede
46. Jesper Wasling
47. Henric Åsklund

 Medaljörer 2018

48. Per Grönlund
49. Knut Holmgren
50. Lennart Wasling

Medaljörer 2019

51. Marcus Karlsson
52. Henrik Klackenberg
53. Marianne Sandels

Medaljörer 2020

54. Riddarhuset
55. Kaare Seeberg Sidselrud
56. Kenneth Wulcan

Medaljörer 2021

57. Ronny Andersen
58. Martin Sunnqvist

Medaljörer 2022

59. Leif Ericsson
60. Kaj Janzon

Medaljörer 2023

61. Nils Drejholt
62. Thomas Falk

Medaljörer 2024

63. Carl-Thomas von Christierson
64. Elisabeth Roads (hedersmedlem)
65. Thomas Småberg