Borgerlig vapenrulla i Samlarnytt

Skapade av Rolf Rundström

Under tidigt 60-tal publicerade Samlarnytt 17 nytagna borgerliga vapen. Rolf Rundström var ansvarig för serien och ritade också merparten av bilderna.

Målet var i första hand att göra de nya vapnen kända för en bredare allmänhet, men också att skapa ett borgerligt vapenregister. Tyvärr dog initiativet ut redan efter några nummer, men viljan att skapa registret finns kvar.

Dessa 17 vapen som publicerades har tidigare inte fått någon uppmärksamhet i andra heraldiska eller genealogiska publikationer. Jag skulle därför tro att de är mer eller mindre okända för dagens vapenintresserade. Därför har jag valt att publicera dem här på vår sida.

Adamsson i Stockholm

Sköld: i rött ett balkvis ställt svärd av guld åtföljt ovan av en femuddig stjärna av guld och nedan av dito.
Hjälm: ett uppslitet kunskapens träd med svart stam, nio gröna blad och två äpplen med höger hälft i guld och vänster hälft i rött.
Täcke: i guld och rött.

Antaget 1961 av försäljningschef Åke Adamsson i Stockholm.

Andersson från Stockholm

Sköld: i svart fält ett kugghjul av silver, överlagt av en balkvis ställd, påträdd nål med tråden gående åt vänster efter sköldens kant.
Hjälm: två oxhorn av silver med tvärgående kvadrerade beslag i silver och svart.
Täcke: i silver och svart.

Antaget 1962 av köpmannen Ingvar Andersson i Stockholm.

Backman

Sköld: i grönt fält en störtad spets av silver.
Hjälm: en nedåt avsmalnade stympad kon med sköldens bild återkommande fyra gånger (runt om), avslutad med åtta strutsfjädrar, varav fem synliga, omväxlande vita och gröna.
Täcke: i silver och grönt.

Antaget av ingenjör Henning Backman i Stockholm. Bilden är känd i släkten sedan tidigare.

Barrefors

Sköld: i rött en störtad treklöver av silver.
Hjälm: två oxhorn av silver och mellan dem en svart gallisk tupp med röd beväring.
Täcke: i silver och rött.

Antaget 1961 av arkivassistent Ragnar Barrefors i Västerås.

Berg

Sköld: i fält av guld två bjälkvis ställda svarta hjul och under dessa ett treberg i rött.
Hjälm: ett svart hjul.
Täcke: i guld och rött.

Antaget 1962 av järnvägstjänsteman Arnold Berg i Stockholm.

Ekeskär

Sköld: i blått en uppsliten ek av silver med nio löv och fyra ekollon. Under eken ett skär (klippa) uppskjutande ur en bjälkvis gående ström, båda av silver.
Hjälm: två blåa oxhorn, vardera beslaget med tre eklöv av silver.
Täcke: i silver och blått.

Antaget 1963 av Sune Ekeskär i Stockholm.

Gjötterberg

Sköld: delad, övre fältet svart med två bjälkvis gående strömmar av silver. Undre fältet av guld med en röd spets.
Hjälm: stiliserade svarta vingar med en balkvis gående ström av silver.
Täcke: i guld och rött.

Antaget 1934 av Gjötterbergs. Vapnet komponerades av Heinz Schwartz, Tallin.

Holmqvist

Sköld: i blått fält en ginbalkvis ställd färgvals av silver åtföljd ovan av en femuddig stjärna av silver och nedan av en dito.
Hjälm: två oxhorn av silver och mellan dem en blå färgvals med tappar av silver.
Täcke: i silver och blått.

Antaget 1962 av ingenjör Sven-Erik Holmqvist i Stockholm. Vapnet har även använts som firmamärke.

Johansson i Vinslöv

Sköld: stolpvis tre ångpuffar mellan två skäror.
Hjälm: stolpvis tre ångpuffar mellan två skäror.
Täcke:

Antaget av järnvägstjänsteman Erik Johansson i Vinslöv. Vapnet utfört 1968.

Karlsson i Kristianstad

Sköld: i blått fält en hästhuvudförsedd drake av silver med röd beväring.
Hjälm: två oxhorn av silver och mellan dem en briserande granat av silver med röda flammor.
Täcke: i silver och blått.

Antaget 1962 av styckjunkare Tore Karlsson i Kristianstad.

Ljung

Sköld: i fält av guld en femgrenad ljungkvist i grönt med blommor i rött.
Hjälm: samma kvist som i skölden.
Täcke: i guld och grönt.

Antaget 1962 av Hilding Ljung i Norrköping.

Möller

Sköld: i blått fält en rödtungad grip av silver med en gåsfjäder av guld i höger klo.
Hjälm: tre, nedtill korsade, solfjäderformigt ställda gåsfjädrar av guld.
Täcke: i silver och blått.

Antaget 1948 av Johan Möller i Stockholm. Ett äldre familjevapen ligger till grund för kompositionen. Registrerat som nummer 8492 i Wappenarchiv Dochtermann.

Nilsson

Sköld: i ginstam av silver ett svart luntlåsgevär. Under ginstammen i grönt fält en rådjurskrona av silver.
Hjälm: två rådjurshorn av silver och mellan dem ett uppskjutande jaktspjut med svart skaft.
Täcke: i silver och grönt.

Antaget 1962 av ingenjör Lennart Nilsson i Trollbäcken.

Rahmström

Sköld: tinnskurad bjälke ovan åtföljd av två järnmärken och nedan av tre bjälkvis ställda strömmar.
Hjälm: En tupp med höger ben upplyft.
Täcke:

Antaget 1960 av bokhandlare Henning Rahmström i Stockholm.

Rundström

Sköld: i rött fält ett Andreaskors av guld åtföljt av fyra gyllene moletter, en i varje vinkel.
Hjälm: två hjorthorn av silver och mellan dem ett kors av guld.
Täcke: i rött och guld.

Antaget av illustratören Rolf Rundström. Ett äldre vapen ligger till grund för kompositionen.

Schenström

Sköld: i blått fält två balkvis gående breda strömmar av silver överlagda av ett svart störtat armborst.
Hjälm: två oxhorn av silver, vardera beslaget med tre blå strömmar.
Täcke: i silver och blått.

Antaget 1962 av tjänsteman Hannes Schenström i Trollbäcken.

Skoglund

Sköld: i grönt ett sexekrigt hjul av guld.
Hjälm: en gyllen tupp med röd beväring. Tuppen stöder sitt lyftande ben på ett sexekrigt hjul av guld.
Täcke: i guld och grönt.

Antaget 1962 av transportchef Åke Skoglund i Stockholm.