Vapenböcker för vapentagare

Böcker

 • Achen, Sven Tito: Danmarks kommunevåbener samt Grønlands og Færøernes (1982).
 • Achen, Sven Tito: Danske adelsvåbener (1973).
 • Andersson, Per: Svensk vapenbok för köpingar, municipalsamhällen och landskommuner 1863–1970 (1994).
 • Andersson, Per: Östgötsk vapenbok (1998).
 • Berghman, Arvid: Borgerlig vapenrulla (1950).
 • Cappelen, Hans A K T: Norske slektsvåpen (2:a uppl, Oslo 1976).
 • Granfelt, George Fredrik: Finlands ridderskaps och adels vapenbok (Helsingfors 1889).
 • Försvarsmaktens heraldiska vapen och valspråk (2001).
 • Haikonen, Atte: Finlands kommunvapen (2:a uppl, 1982).
 • Hausen, Reinhold: Finlands medeltidssigill (Helsingfors 1900).
 • Huitfeldt-Kaas, Henrik Jørgen: Norske Sigiller fra Middelalderen (Oslo 1899–1950).
 • Kalender över Ointroducerad adels förening (1935–).
 • Nevéus, Clara & de Wærn, Bror Jacques: Ny svensk vapenbok (Stockholm 1992).
 • Norske kommunevåpen (1987).
 • Petersen, Karl Nikolaj Henry: Danske adelige sigiller fra det 13. og 14. Aar-hundrede (Kjøbenhavn 1897).
 • Raneke, Jan: Svensk adelsheraldik (1990).
 • Raneke, Jan: Svenska medeltidsvapen 1–3 (2:a uppl, 2001).
 • Reitzel, Poul: Vaabenførende slægter i Danmark 1–3 (1946–59).
 • Schwerin, Otto von: Adliga vapensköldar i Sverige (2011)
 • Skandinavisk vapenrulla (1963–).
 • Thiset, A: Danske adelige Sigiller fra det 15, 16. og 17. Aarhundrade (København 1905).
 • Vapenbilden (Svenska Heraldiska Föreningen 1976– )

 

Hemsidor

 • Källan. SHF:s databas med heraldiska vapen (www.heraldik.se)
 • Statsheraldikerns register över nya vapen (www.riksarkivet.se)
 • Svenska vapenkollegiets register (www.heraldik.se/svk)