Recension: HT 99 och HT 100

Marcus Karlsson tittar på Heraldisk Tidsskrift

I Heraldisk tidskrift 99 (mars 2009) skriver bl.a Inga von Corswant-Naumburg om friherre Abraham Kruuse af Verchous vapen och anvapen i Grödinge kyrka. Poul Holstein skriver om släkten von Bertouch och de Bertouch-Lehns heraldik, vilket vi som var med på SHF:s årsmöte i Lund 2009 fick oss till del då. Ronny Andersen. Kungl. Vapenmålare och heraldisk konstnär ger exempel på vapnen för Dannebrogsordens storkorsriddare och riddarna av Elefantorden från 1690 till dags dato. En intressant genomgång där man kan följa vapenmålningens utveckling under dessa århundranden. Trond Norén Isaksen gör i artikeln ”Kongevåpnet og 1905” en kommentar till Hans Cappelens artikel i HT 96 /Oktober 2006.

I det senaste numret av HT nr 100/oktober 2009 ger Marianne Sandels ett referat av den Femte nordiska heraldiska konferensen som avhölls i Stockholm 22-24 maj 2009 under ledning av Tom C. Bergroth och med stöd av Kungl. Maj:ts Orden, och Kungl. Husgerådskammaren samt med assistans av Svenska heraldiska föreningen och Heraldiska sällskapet. Temat var Personvapen och vapenrätt. Särskilt uppmärksammat var också Societas Heraldica Scandinavicas 50års firande. Det första föredraget hölls av SHF:s ordförande Henrik Åsklund som presenterade Axplock ur Jan Ranekes (1914-2007) kvarlåtenskap. Efter denna artikel presenterar Peter Kurrild-Klintgaard i Vapenrulle for Societas Heraldica Scandinavica 1959-2009 vapnen för SHS styrelsemedlemmar och hedersmedlemmar. En vapenrulla som är en fröjd för ögat och uppvisar goda exempel på modern skandinavisk heraldik. Terje Bratberg och Harald Nissen ger i sin artikel ”Den trondhjemske slekt Hammond og engelsk vapenrett” en utförlig belysning av släkten Hammonds vapenföring. Nummret avslutas med Nils G. Bartholdys minnesruna över Carl-Alexander von Volborth 1919-2009.

Marcus Karlsson