Böcker om heraldik

Böcker om heraldik

En tämligen komplett samling av heraldisk litteratur på svenska och de mest tillgängliga och bra böckerna på andra språk. 
Här ingår inte artiklar som är publicerade i en heraldisk tidning som Heraldisk Tidskift, Vapenbilden eller motsvarande.

 

Böcker på svenska

 1. Aminoff, Torsten (red), Finlands adelskalender
 2. Andersson, Per, Heraldiska vapen i Sverige (Draking, Mjölby 1989)
 3. Andersson, Per, Svensk vapenbok för köpingar, municipalsamhällen och landskommuner 1863-1970 (Draking, Mjölby 1994)
 4. Andersson, Per: Heraldiska vapen i Sverige [Recension 1989]: de Waern, Bror Jacques
 5. Andersson, Per, Korsflaggor i Norden (Draking, Mjölby )
 6. Andersson, Per, Heraldik (Draking, Mjölby 1993)
 7. Berghman, Arvid, Bergsbrukets heraldiska emblem (Stockholm 1934)
 8. Berghman, Arvid, Borgerliga släktvapen (Riksheraldikern 1934)
 9. Berghman, Arvid, Borgerlig vapenrulla (Djursholm 1950)
 10. Berghman, Arvid, Dynastien Bernadottes vapen och det svenska riksvapnet (Stockholm 1944)
 11. Berghman, Arvid, Exlibris (1956)
 12. Berghman, Arvid, Heraldisk bilderbok tillägnad Kronprins Carl Gustaf (Stockholm 1951)
 13. Berghman, Arvid, Heraldiskt vademecum (Stockholm 1938,Göteborg 1987)
 14. Berghman, Arvid, Kungliga och furstliga exlibris (Stockholm 1955)
 15. Berghman, Arvid, Nordiska riddareordnar och dekorationer (Malmö 1949)
 16. Berghman, Arvid, På heraldisk utställning (1936)
 17. Berghman, Arvid, Svenska borgerliga släktvapen (Stockholm 1939)
 18. Berghman, Arvid, Sveriges tre kronor och Stockholms stadsvapen (Stockholm 1956)
 19. Bergman, Emanuel, Dalslands namn och vapen (Hembygden 1924)
 20. Bergman, Emanuel, Medicinska emblem och symboler (Stockholm 1941)
 21. Bergman, Emanuel, Heraldiken och hembygdsrörelsen (Eskilstuna 1946)
 22. Bergroth, Tom, Riddarvapnen från Sonnenburg (Stockholm 1991)
 23. Bergsten, Valter, Bomärken i Medelpad (1981)
 24. Berlin, Jens Christian; Inledning til heraldiken – (se Uggla, Carl)
 25. Blaxhult, Malte Adel, knektar, torpare och bönder (Jönköping 1997)
 26. Bomansson, K A, Finlands stats- och landskapsvapen (Helsingfors 1887, 1889)
 27. Bäckmark, Magnus& Wasling, Jesper , Heraldiken i Sverige (2001)
 28. Carlskiöld, Per Svea rikes ridderskaps och adels vapenbok (Stockholm 1830)
 29. Cederblom, Harald, Vår flagga (1917)
 30. Cedercrona, Daniel Gustaf Sweriges rikes ridderskaps och adels wapenbok (Stockholm 1746)
 31. Cederström, Rudolf Skoklosterskölden (Stockholm 1945)
 32. Cederström, Rudolf De svenska riksregalierna och kungliga värdighetstecknen (Stockholm, 1942)
 33. Clason, Fredrik Dalpilarna i Dalarnas vapen (Hedemora 1923)
 34. Corswant-Naumburg, Inga von, Henrich Keijsers Vapenbok [Artikel 1996]
 35. Corswant-Naumburg, Inga von, Maktsymboler under svensk stormaktstid [Artikel 1996]
 36. Crampton, William, Flaggor (1992)
 37. Dahl, Göran Bomärken på Åland (Mariehamn 1994)
 38. Dahlby, Frithiof, Se Raneke
 39. Dahlby, Frithiof, Svensk heraldisk uppslagsbok (Stockholm 1964)
 40. Dahlgren, Erik Wilhelm Ätten de Geer (Uppsala 1920)
 41. Dunér, Uno Halmstads vapens ursprung [Artikel 1995]
 42. Elgenstierna, Gustav, Borgerliga släktvapen [Artikel 1914 PTH]
 43. Elgenstierna, Gustav, Den introducerade svenska adelns ättartavlor (Stockholm 1925-34)
 44. Englund, Peter Det hotade huset (Stockholm, 1989)
 45. Eneström-Egh / Lindblad, Ordenskarta ( )
 46. Fleetwood, Harald, Handbok i svensk heraldik (Stockholm 1917 )
 47. Fleetwood, Harald, Svenska medeltida kungasigill 1-3 (Stockholm 1936, 42, 47)
 48. Fleetwood, Harald, Sveriges kungavapen under medeltiden [Artikel 1917 SHF]
 49. Fleetwood, Harald, Sveriges Tre Kronor [Artikel 1939 Riksheraldikern]
 50. Fleetwood, Harald, Svenska medeltida biskopssigill (Stockholm 1951)
 51. Fleetwood, Harald, Sveriges riksvapen, landskaps- och stadsvapen (Stockholm, 1932)
 52. Fleetwood, Harald, Kronorna i svenska riksvapnet (Stockholm, 1943)
 53. Fogelmarck, Stig, Skattkammaren (Stockholm 1970 1975)
 54. Foley, John, Tecken, märken och symboler (Stockholm 1995)
 55. Granfelt, George, Finlands ridderskaps och adels vapenbok (Helsingfors 1889)
 56. Granfelt, George, Finlands städers vapenbok I (Helsingfors 1892)
 57. Hanell, Krister, Äldre sigillstampar i Lunds universitets … (Lund 1935)
 58. Hausen, R, Avbildningar af vapensköldar fordom uppsatta i Finlands kyrkor (Helsingfors 1882)
 59. Hausen, R, Finlands medeltidssigill (Helsingfors 1900)
 60. Hausen, R, Namn- och vapenristningar på Ålands utskär (Helsingfors 1925)
 61. Heijne, Axel von Ätten von Heijnes heraldiska vapen (Lidingö 1979)
 62. Hellström, Harald, Kort handledning i heraldik (Stockholm 1941)
 63. Heymowski, Adam, Wranglars ära (Skokloster 1970)
 64. Hildebrand, Bror Emil, Svenska sigiller från medeltiden (Stockholm 1862-67)
 65. Hildebrand, Emil, Vasanamnet och vasavapnet (Stockholm 1889)
 66. Hildebrand, Hans, Sveriges Medeltid, band 1-4 (Stockholm 1879-1903)
 67. Hildebrand, Hans, Heraldiska studier I [Artikel 1885 Antikvarisk tidskrift]
 68. Hildebrand, Hans, Heraldiska studier II [Artikel 1887 Antikvarisk tidskrift]
 69. Hägg, Erik, Konsten att flagga (Stockholm 1937)
 70. Höglin, Svante, Härjedalens landskapssigill, vapen och sockensigill (Uppsala 1932)
 71. Höglin, Svante, Jämtländska tingslags- och sockensigill (Uppsala 1931)
 72. Höglin, Svante, Landskapets Jämtlands sigill och vapen (Uppsala 1927)
 73. Kajanus, G A, Samling af Wapen för grefliga, friherrliga och adeliga ätter (Helsingfors 1840-43, Supplement 1882)
 74. Kannik, Preben, Flaggor från hela världen (Stockholm 1957)
 75. Keyser,  VAPENBOK (1650)
 76. Kleberg, Johan, Heraldik (Hantverkets bok 1934)
 77. Kleberg, Johan, Heraldiskt lexikon över å Svenska riddarhuset introducerade ätter (Stockholm 1919)
 78. Kleberg, Johan, De äldre vasavapnen [Artikel 1934 Riksheraldikern]
 79. Klinge, Matti Finlands blåvita färger (Helsingfors 1988)
 80. Klingspor, Carl Arvid, Handbok i praktisk wapenkonst (1887)
 81. Klingspor, Carl Arvid, Sveriges ridderskaps och adels vapenbok (Stockholm 1890)
 82. Klingspor, Carl Arvid, Baltisches Wappenbuch (Stockholm 1882)
 83. Knorring, Gotthard von, Vårt släktvapen (Helsingfors 1977)
 84. Kälde, Bengt Olof, Serafimerordens tronföljarsköldar [Artikel 1997]
 85. Källén, K. Hilding, Eskilstuna vapen, Fabricius och Hefaistos-Vulcanus (Eskilstuna 1960)
 86. Lagerberg, Carl, Göteborgs stads vapen (Göteborg 1896)
 87. Lang / af Petersens, Riddarhuset
 88. Larsson, Daniel, Heraldik i förändring (Akademisk uppsats / GBG universitet 1997)
 89. Lenk, Torsten, Den svenska flaggans historia (Stockholm 1949)
 90. Lenk, Torsten, Värmlands vapen [Artikel STF 1928]
 91. Lewenhaupt, Adam, Adelsvapnen och den svenska heraldiken (Stockholm 1926)
 92. Lewenhaupt, Adam, Heraldikens uppgift och betydelse (FAF II, 1927)
 93. Lewenhaupt, Claes, Sveriges adelskalender ()
 94. Lindholm, Carl, Bomärken (Stockholm 1976)
 95. Liljeblad, F, Svenska rikets jemte landskaps, städers och läns vapen (1878)
 96. Liljeblad, F, Sveriges riksvapen, landskaps- och stadsvapen (Stockholm)
 97. Lindgren, Uno, Heraldik i svenska författningen (Lund 1951)
 98. LIVRUSTKAMMAREN, Riddarlek och tornerspel (Stockholm 1992)
 99. Löfqvist, Karl-Erik, Om riddarväsen och frälse i nordisk medeltid (Lund 1935)
 100. Lönnqvist, Bo, Helsingfors vapen, Nylands vapen [Artikel 1995]
 101. Mark, Ebbe R:son, Från heraldikens värld (Göteborg 1977)
 102. Nahlén, Johannes, Egna märken (Umeå 1992)
 103. Nevéus C / De Wearn B J, Ny svensk vapenbok (Stockholm 1992)
 104. Nevéus, Clara, Skurups vapen – en övning i heraldik [Artikel 1993]
 105. Nevéus, Clara, Vapen och flaggor under den svensk-norska unionens tid [Artikel 1994]
 106. Nousiainen, Ålands landskaps vapen (1993)
 107. Nässert, Mats Svenska försvarets tilläggstecken (Växjö 1996)
 108. Olsson, Jan-Eric Vapensköldar i Eksjö stad (Eksjö 1976)
 109. Peringskiölds arbeten (finns i Kungliga bibliotekets och riksarkivets samlingar)
 110. Petersson, Stig-Åke Heraldik i Kalmar län (1977)
 111. Prange, Knud, Heraldisk Nøgle til Nyt Dansk Adellexikon (1959)
 112. Prange, Knud, Heraldik og Historie (2. rev. udg. 1977)
 113. Prange, Knud, Våbenanetavlen, perspektiver og exempler (1982)
 114. Påhlman, John M, Svenska frimurarevapen I (1898)
 115. Påhlman, John M, Svenska frimurarevapen II (1914)
 116. Påhlman, John M, Svenska frimurarevapen III (1926)
 117. Påhlman, John M, Svenska frimurarevapen IV (1933)
 118. Rahmqvist, Sigurd Sätesgård och gods (Uppsala 1996)
 119. Raneke, Jan, Forntidsdjur och landssymbol [Artikel 1997]
 120. Raneke, Jan, Nordisk heraldisk terminologi (Lund 1988)
 121. Raneke, Jan, Riddaren Gerhard Snakenborg och hans familj [Artikel 1997]
 122. Raneke, Jan, Svensk adelsheraldik (Malmö 1990)
 123. Raneke / Dahlby, Svenska adelns vapenbok (Stockholm 1967)
 124. Raneke, Jan, Svenska medeltidsvapen 1-2 (Bodafors 1982)
 125. Raneke, Jan, Svenska medeltidsvapen 3 (Bodafors 1985)
 126. Raneke, Jan, Ärkebiskopar & biskopar i Lund
 127. Rancken, A W, De nya sigillen för härader…. (Finskt Museum 1934)
 128. Rancken, A W, Vapnen för Finlands städer (1933)
 129. Reitzel, Poul, Danske heraldiske exlibris (Köpenhamn 1943)
 130. Reuterdahl, H, De äldsta swenska sigillerna (Lund 1843)
 131. RIKSARKIVET, Sveriges landskapsvapen (Stockholm 1991)
 132. RIKSHERALDIKERÄMBETET, se Meddelande från …
 133. Rosman, Holger, Rasmus Ludvigsson som genealog (Uppsala 1897)
 134. Runstedt, Carl, Östergötlands vapensköldar (Borås 1945)
 135. Runstedt, Carl, Östergötlands härader och häradsvapen (Borås )
 136. Rur, Bengt Hovkamreraren Arvid Berghman [Artikel 1996]
 137. Sandberg, Jan Åke Gravkoren och vapnen i Suntaks gamla kyrka [Artikel 1990]
 138. Scheffer, Gunnar, Heraldisk spegel (Stockholm 1964)
 139. Scheffer, Carl Gunnar Urban, Svensk Vapenbok för landskap, län och städer (Stockholm 1967)
 140. Scheffer, Carl Gunnar Urban, Sörmländsk heraldik (Nyköping 1955)
 141. Scheffer, Carl Gunnar Urban, R. Brocman och hans Collectanea heraldica (Stockholm, 1957)
 142. Scheffer, Carl Gunnar Urban, Johan Peringskiölds och hans efterföljares heraldiska arbeten för Riddarhuset [Artikel 1977]
 143. Scheffer, C. Gunnar U, Studier över Peter Wieselgrens manuskript ”Svensk vapentolkning” (Göteborg, 1977)
 144. Schegel, Bernhard & Klingspor, Carl Arvid, Svensk heraldik (Uppsala 1874)
 145. Schlegel, Bernhard, Den med sköldebref förlänade men ej å Riddarhuset introducerade svenska adelns ättar-taflor (Stockholm 1875)
 146. Schimanski, Folke Finns Malmös vapen i Polen? [Artikel 1993]
 147. Schönberg, Anders, Anmärkningar wid heraldiquens öden i Swerige (Den Swenske Mercurius 1757)
 148. Seitz, Heribert, De tre kronorna (Stockholm 1961)
 149. Spak, Fredrik Adolf, Några historiska upplysningar om fanor och krigsmusik med särskild hänsyn till de svenska regementstrofeérna (Stockholm 1890)
 150. Sparre-Lindhe, Casimir, Variera heraldiska vapen mera (Malmö 1995)
 151. Sparre-Lindhe, Casimir, Heraldica Hodierna – Heraldik idag (Åbo 1988)
 152. Svärdström, Svante Dalarnas vapenbok (Falun 1951)
 153. Tegnér, Esaias dy, Om svenska familjenamn (Nordisk Tidskrift 1882)
 154. Tengström, Leif , Muschoviten – Turcken icke olijk” (Jyväskylä 1997)
 155. Tidmark, Nils , Gammalt och nytt om Tre kronor (Stockholm 1961)
 156. Toll, Hans, De äldsta svenska konungavapenbilderna (Stockholm 1919)
 157. Uggla, Carl H, Afhandling om Swea rikes urgamla wapn de tre kronor (Stockholm 1760)
 158. Uggla, Carl H, Inledning til heraldiken (Stockholm 1746)
 159. Uggla, Carl H, med kommentarer av Jens Christian Berlin; Inledning til heraldiken (2008)
 160. ggla, Claës, Rätt uttal av adliga namn (Haninge 1996)
 161. Uggla, Erik, Kalender över ointroducerad adel
 162. de Waern, Bror Jacques, Se Neveus
 163. Wallgren, Georg Wilhelm Boken om bomärken (Helsingfors 1965)
 164. Wallin, Sigurd, Adelshovets heraldik (Stockholm 1960)
 165. Warnstedt, Christoffer von, Adel, vad är det (Stockholm 1970)
 166. Wasling, Jesper & Bäckmark, Magnus, Heraldiken i Sverige (2001) Se Bäckmark.
 167. Wasling, Jesper (red); Heraldik för nybörjare (2005, 2012)
 168. Wasling, Jesper; Medeltidens härold (2008)
 169. Wennberg, Erik; Johan Hadorphs resor (1917)
 170. Wernstedt, Folke; Äldre svenska frälsesläkter Bd 1 H 2 (Stockholm 1991)
 171. Wernstedt, Folke; Äldre svenska frälsesläkter Bd 1 H 3 (Stockholm 1989)
 172. Wernstedt, Folke; Äldre svenska frälsesläkter Bd 1 H 1 (Stockholm 1989)
 173. Wernstedt, Folke; Äldre svenska frälsesläkter (Stockholm 1957-1989)
 174. Wibling, Hilding; Epitafier och vapensköldar i Kalmar domkyrka (Kalmar 1979)
 175. Wiklund, Berthold; Mölndals kommuns vapen (Mölndal 1976)
 176. Wiktorsson, Per-Axel; Svenska sköldebrev från medeltiden [Artikel 1989]
 177. Wildte, Fridolf; Dalslands häradssigill [Artikel Hembygden 1932]
 178. Wildte, Fridolf; Västergötlands häradssigill [Artikel VFFT 5-6 1932]
 179. Winroth, Anders; Dalafogden Olof Tyrgilsson, hans förfäder och ättlingar [Artikel 1989]
 180. Winroth, Anders; Vilket vapen förde bergsfogden Jöns Ingemarsson? [Artikel 1986]

 

Böcker och artiklar på nordiska spårk

 1. Achen, Sven Tito, Danske adelsvåbener (Köpenhamn 1973)
 2. Bartholdy, Nils G, Kroner og kors som unionssymboler [Artikel 1996]
 3. Cappelan Hans A T K, Norske slektsvåpen (Oslo 1969)
 4. Tønnesen, Allan red. & Nils G. Bartholdy, Heraldik i Norden (1984)
 5. Grandjean, Poul Bredo, Dansk Heraldik (København 1919)
 6. Volborth, Cal Alexander von; Alverdens heraldik i farver (Köpenhamn 1972)

 

Okänd författare

 1. En fransk vapenbok (Stockholm 1992)
 2. Engelsk heraldik (Stockholm 1992)
 3. Skydd för kommunala vapen mot obehörig användning i näringsverksamhet (Stockholm 1972)
 4. Sveriges drottningar (Stockholm 1995)
 5. Sveriges ridderskaps och adels wapenbok (Stockholm, 1865-[1879)
 6. Vapenbilder för levande grevliga och friherrliga ätter (Stockholm 1994)
 7. Svenska rikets jemte landskaps, städers och läns vapen (Stockholm, 1878)
 8. Svea rikes ridderskaps och adels wapn-bok, innehållande alla på svenska riddare-huset introducerade greflige, friherrlige och adelige ätters sköldemärken (Stockholm, 1781)
 9. svenska riddarordnarna (Stockholm, 1935-1936)
 10. De antiqvis verisqve regni Sveciae insignibus, liber singularis (Holmiae, 1678)
 11. Rikets vapen och flagga (Stockholm, 1960, 1966)
 12. Bomärken inom Orsa socken (Orsa, 1966)
 13. Sveriges landskapsvapen, en lexa för pojkar och flickor (Uppsala 1888)
 14. Sveriges ridderskaps och adels vapenbok (Stockholm, 1890)

 

Kataloger och häften

 1. Einar J:son Kedjas fanor (Armémuseum)
 2. Finsk heraldik i nutiden (Heraldiska sällskapet i Finland)
 3. Flaggan och fanan ()
 4. Flaggor (Läckö 1993)
 5. Från Vasa till Bernadotte (Husgerådskammaren)
 6. Medeltiden (Läckö 1988)
 7. Riddarlek och tornerspel (Livrustkammaren)
 8. Rikets vapen och flagga (Statens historiska museum)
 9. Sveriges landskapsvapen (Riksarkivet)
 10. Heraldica Fennica (Helsingfors 1978)

 

Tidskrifter och årsskrifter

 1. Exlibriscirkuläret (Svenska Exlibrisföreningen)
 2. Heraldisk tidskrift (Societas Heraldica Scandinavica), 1960 –
 3. Kalender över ointroducerad adels förening 1934 –
 4. Meddelanden från Riksheraldikerämbetet 1934 – 1945
 5. Meddelanden från Svenska Heraldiska Föreningen 1912, 1913, 1917
 6. Samlarnytt 1962 – 1964
 7. Skandinavisk vapenrulla 1963 – 1970, 1974 -.
 8. Sköldebrevet 1995 – 1999 (Heraldiska Samfundet)
 9. Suku- ja henkilövaakunoita (Collegium Heraldicum Fennicum)
 10. Vapenbilden (Svenska Heraldiska Föreningen), 1977 –

 

Förkortningar

Riksheraldiker = Meddelanden från Riksheraldikerämbetet.
FAF = Finlands Adels Förbunds årsskrift
HA = Historiallinen Arkisto (Finsk historisk tidskrift)
PTH = Personhistorisk Tidskrift
SHF = Svenska Heraldiska Föreningen. Fanns under 1910-talet, men upphörde sedan. Föreningen gav ut tre nummer av sin tidskrift.
STF = Svenska Turistföreningens årsskrift
VFFT = Västergötlands fornminnesförenigs tidskrif