När heraldikerna kom till Åbo Kollokvium 2003

Heraldiskt möte i Åbo 2003.

Heraldiskt möte i Åbo 2003

När heraldikerna kom till Åbo

Den 30 och 31 maj 2003 samlades gräddan av Nordens heraldiker i Åbo för att genomföra den andra heraldik-konferensen i Norden. Med temat ”När heraldiken kom till Norden” hölls ett flertal föredrag.

Dessutom höll Heraldiska sällskapet sitt årsmöte i anslutning till konferensen. Konferensen genomfördes denna gång på Åbo slott i regi av Heraldiska Sällskapet. Temat var ”När heraldiken kom till Norden”. Från Danmark deltog 7 personer, från Finland 16, från Norge 10, från Sverige 17, många med familjer.

Utöver föreläsningarna bjöds de tillresta på en visning av Åbo slott, och på fredagskvällen en middag, som Finlands Nationalkommitté för Genealogi och Heraldik storstilat bjöd på. Efter lunchen på lördagen passade de flesta på att ta en titt på domkyrkan.Tv var där och filmade ett kort inslag och konferensflaggan vajade från slottets torn båda dagarna igenom.

Sju föredragshållare

De sju föredragshållarna gav från olika vinklar en bild av heraldiken som en färdig kulturimport, där bild- och stilelement till större delen redan är färdigutvecklade och överraskande likartade över hela Norden, då de för första gången möter i källmaterialet, främst sigill. Följande föredrag gavs:

  • G Bartholdy: Det danske kongevåbens oprindelse og de aeldste gengivelser.
  • Lars Tangeraas: Norges eldste kongevåpen.
  • Henrik Klackenberg: Heraldikens introduktion i Sverige: de första hundra åren.
  • Anders Segersven: Finlands medeltida adelsheraldik.
  • Knud Prange: Danske våbenskjolde – de forste generationer.
  • Harald Nissen: Den eldste personheraldik i Norge.
  • Tuukka Talvio: De finska landskapsvapnen – historia och forskning.

Samvaron under pauserna i föreläsningssalen på slottet, under luncherna, den lediga fredagskvällen och lördagseftermiddagen präglades av livliga samtal och trevligt umgänge. De tillresta bodde på Hotel Seaport, där sammandragna bord i restaurangmatsalen stundtals gav intryck att sällskapet var en enda stor, något överårig skolklass på klassresa.

Nästa konferens äger rum 2005 på Akershus (Oslo), och temat kommer då -100 år efter Norges utträde ur personalunionen med Sverige – att vara unionsheraldik.

SHS höll årsmöte

Heraldiska Sällskapet höll årsmöte. Bland annat samtalades kring hur trenden med ett något vikande medlemsantal skulle kunna vändas, för att kunna trygga den fortsatta utgivningen av den samnordiska vetenskapliga tidskriften på området, Heraldisk Tidsskrift. Sällskapet har också precis utgett Dansk Heraldisk Bibliografi 1559-1999 och en nyutgåva av Sven Tito Aachens ”Heraldikens 15 glaeder” väntas. Tankar på ett utökat nordiskt samarbete ventilerades.

Magnus Bäckmark