Medaljörer 2016

Magnjs Bäckmark och Alexander Ulltjärn mottar förtjänstmedaljen i Stockholm 2016.

Magnus Bäckmark och Alexander Ulltjärn mottar förtjänstmedaljen i Stockholm 2016.

 

Lars O Lagerqvist tar emot medaljen i Lund, juni 2016

 

42. Magnus Bäckmark

Motivering
För sina insatser för heraldiken i Sverige i allmänhet och för sitt arbete i Svenska Heraldiska Föreningen i synnerhet. Magnus har gjort en monumental insats för Vapenbilden, som under hans långa tid som redaktör genomgick en fantastisk utveckling. Som heraldisk konstnär har han en högst personlig och lättigenkännlig stil. Med känslig penna kombinerar han en inbjudande sagolyster med en stringent förmåga att levandegöra sina bilder.

 

43. Lars O. Lagerqvist

Motivering
För sin breda gärning inom kulturhistoria och främst numismatiken. Mynt och medaljer är heraldikens slagna kulturbärare – avgörande för vår förståelse för statssymbolernas utveckling. Lars har under decennier bjudit på ett lärt flöde av böcker och artiklar vars omfång söker sin like. Denne svensk numismatiks nestor  visar vackert tex i Vapenbilden hur mynt och heraldik går hand i hand. Dessutom en av våra mest långvariga medlemmar!

44. Alexander Ulltjärn

Motivering
För sitt engagemang i Svenska Heraldiska Föreningen och särskilt för sina ovärderliga insatser för vår webbplats, vårt fönster mot världen. Alexanders arbete har spänt över hela registret från hemsidan till forumet Heraldica och databasen Källan, från tekniska djupdykningar till quizmaster och ansvarig för självstudiekursen i heraldik, samt som aktiv i Sockenheraldiska institutet.