Intervju med Jesper Wasling

Jesper Wasling.

Jesper Wasling.

Du är den senaste redaktören. Hur känner du inför det?

– Ja, jag har ju varit redaktör i perioder tidigare, och suttit med i redaktionen till och från sedan 1998 så det blir inte allt för omtumlande.

Vilken artikeln i Vapenbilden har inspirerat dig mest/Mest minnesvärd?

–Europas häroldsregioner. Den är med i en av de tidiga numren och egentligen väldigt kort, men den fick mig att se heraldik på ett nytt sätt, att se att de heraldiska dialekterna över tid och rum alla tillför något till heraldiken.

Vad är det svåraste i arbetet som redaktör?

– Tveklöst att få in material. Det är nästan alltid panik och det påverkar förstås arbetet med tidningen. Med fler bidrag skulle vi kunna planera bättre och göra en ännu bättre tidning. Så kom gärna med bidrag.

Vad är det roligaste?

– Alla möten med heraldiker. Att få hjälpa nya heraldiker fram för ju fler som hörs desto bättre är det för alla.

Hur ser du på Vapenbildens framtid?

– Svårt att säga. De närmaste åren kommer Vapenbilden att fortsätta som tidigare. Utan tvekan. Men på lite längre sikt, säg tio år, så är det svårt att säga. Jag är säker på att Vapenbilden kommer att finnas kvar men om det är en vanlig tidskrift eller en årsskrift kombinerad med en e-tidning är svårare att säga.
Det digitala eran är här för att stanna och det kommer att påverka hur vi presenterar heraldiken, men jag tror inte att det kommer att påverka heraldiken i sig.

Vilka planer har du för tidningen?

– Vi i redaktionen har tagit fram en vision som i stort går ut på att fortsätta utveckla Vapenbilden enligt de principer som Magnus Bäckmark arbetat efter de senaste åren.

Ur Vapenbilden nr 100