Medaljörer 2007

 

19. Ernst Verwohlt

Motivering
Få, om någon, nordisk heraldiker har betytt så mycket för vår kunskap om heraldikens ursprung och det samhälle i vilket den växte fram. Ernst var även en av initiativtagarna till Heraldiska sällskapet och dess förste ordförande.

Överlämnad i hemmet i februari 2007


20. Christian Braunstein

Motivering
Christian har enträget verkat för att värna och sprida kunskap om den kulturskatt som försvarsmaktens heraldik och traditioner utgör.

Överlämnad vid Stämman i Göteborg, 18 mars 2007

21. Harald Nissen

Motivering
Bo Harald är en av norsk heraldiks främsta teoretiker och har under lång tid verkat för att fördjupa kunskapen om främst den medeltida heraldiken. Han har även starkt bidragit till ett levande föreningsliv

Överlämnad vid Stämman i Göteborg, 18 mars 2007


22. Leif Törnquist

Motivering
Leif har varit den ledande kraften under Försvarets traditionsnämnds framväxt och etablering. Han är också Sveriges främste expert på militärfanor.

Överlämnad vid Stämman i Göteborg, 18 mars 2007