Medaljörer 2009

 

25. Nils Bartholdy

Motivering
I Nils digra meritlista som heraldisk ämbetsman, forskare och tongivande föreningsaktiv under närmare ett halvt sekel, vill vi särskilt lyfta fram hans roll som initiativtagare och drivande bakom de Nordisk heraldikkonferenserna.”

Överlämnad vid stämman i Lund 2009


26. Poul Holstein

Motivering
Under tjugo år har Poul satt sin prägel på Nordens ledande vetenskapliga tidskrift i heraldik, Heraldisk Tidsskrift, och därmed på vårt heraldiska samtal.

Överlämnad vid stämman i Lund 2009


27. Allan Tönnesen

Motivering
Banbrytande bomärkesforskare, som i nästan 40 år verkat i Heraldiska sällskapets styrelse, varav de senaste tio som ordförande.

Överlämnad vid stämman i Lund 2009