Davor Zovko

Davor Zovko

Davor Zovko

Statsheraldiker och heraldisk konstnär, bosatt i Eskilstuna.

Fil. lic, storkorsriddare samt heraldisk konstnär med mångårig erfarenhet. Skrivit och illustrerat två böcker om heraldik och riddarordnar. Publicerat även ett antal artiklar om heraldik. Tekniker: Pastell samt tusch.

Priser

Från och med den 22 september 2022 tar Davor inga nya heraldiska uppdrag. Detta gäller tillsvidare.

Kontakt

Från och med den 22 september 2022 tar Davor inga nya heraldiska uppdrag. Detta gäller tillsvidare.

 

Uppdrag, förtroendeposter & medlemskap

  • Heliga Gravens av Jerusalem Riddarorden
    Kansler
  • Skandinavisk Vapenrulla
    Ledamot av SVR:s heraldiska råd

Svenska Heraldiska Föreningen

Svenska Heraldiska Föreningen

Zovko

Zovko

Lennstrand

Birgittakortet (ett vykort publicerat 2003 av SHF)