För manligt för Tullen

För manligt för Tullen

Tullverket har låtit nyteckna sitt vapen. En teckning som uppgjordes av Riks-arkivets heraldiske konstnär Vladimir A Sagerlund gilla-des till större delen, men generaltulldirektören Kjell Jansson ville få till stånd en detalj-ändring.

I brev från Tullverket den 5 oktober förklaras:
”En ändring av lejonets intima kroppsdel, så att den blir mindre iögonfallande, förutsätts dock bli utförd. Bedömningen är att tidens anda tyvärr är sådan att en dylik tingest lätt skulle kunna tas som ett incitament för att förlöjliga Tullverket.”

Frågan är om inte förminskningen får rakt motsatt effekt. Som statsheraldikern skriver i svarsbrev den 11 oktober ”kan påpekas att lejon enligt de heraldiska normerna skall vara markerat manliga.”

Tullens sköld.

Tullens sköld. Teckning: Vladimir Sagerlund

Tullens sköld

Tullens sköld. Den sedliga versionen. Teckning: Vladimir Sagerlund

Magnus Bäckmark