Verksamhet

Det händer mycket i vår förening. En del är öppna aktiviteter, annat är arbete som kanske inte syns men är viktigt för oss nu såväl som för framtiden.
För att alla ska göra så lite som möjligt och för att så många som möjligt ska få vara med (och därmed göra föreningen mindre toppstyrd) så görs mycket av det heraldiska arbetet av våra sektioner, arbetsgrupper.

Alla våra medlemmar, och vissa fall även andra, kan få förtroende att vara med eller ansvara för en arbetsgrupp. Det är bara att anmäla sitt intresse till vem man vill i föreningen så slussas du vidare till rätt person. Så även om det idag nästan bara är styrelseledamöter som är aktiva är det inget som hindrar att andra tar plats. Tvärtom.

Är du sugen så kontakta någon ansvarig så slussas du vidare till den som är ansvarig för gruppen eller vår ordförande Henric Åsklund. I kolumnen här intill ser du vilka arbetsområden vi har.

Häroldskollegiet

Föreningens arbetsgrupp för hantering av medlemsrullan. Medverkar även i produktionen av matrikeln, som utkommer varje ojämnt år.

Härold

Persevant

  • Kim Dohm-Hansen

Kommunikationsgruppen

Ansvarar för PR, annonsering och andra utåtriktade verksamheter.

Ansvarig

Medlemmar

  • Jesper Wasling

Utbildning

Gruppen ska stötta medlemmar och andra när de vill lära sig mer om heraldik.

Ansvarig

Medlemmar

  • Eduardo Pazikias
  • Pontus Rosenqvist
  • Elias Sonnek

Sällskapsordnar

Har hand om föreningens relationer med sällskapsordnar som använder sig av heraldik, bland annat Frimurarorden,  Par Bricole och Knutsgillet

Ansvarig

Ordnar och medaljer

Föreningens arbetsgrupp för ordensväsende, medaljer och utmärkelser.

Ansvarig

  • Vakant

Medlemsarrangemang

Föreningens medlemmar är dess bas och allt som berör kontakten mellan de förtroendevalda, medlemmar och andra intresserade handhas i det som kallas medlemsarrangemang.

Riddaregruppen

Föreningens arbetsgrupp för samarbete med riddarföreningar och lajvsällskap. I praktiken den som har hand om sommaraktiviteterna inom föreningen.

Ansvarig

  • Vakant

Försäljning

Försäljning handlar om vårt arkiv av böcker och andra produkter som föreningen tar fram.

Annonser