Verksamhet

Det händer mycket i vår förening. En del är öppna aktiviteter, annat är arbete som kanske inte syns men är viktigt för oss nu såväl som för framtiden.
För att alla ska göra så lite som möjligt och för att så många som möjligt ska få vara med (och därmed göra föreningen mindre toppstyrd) så görs mycket av det heraldiska arbetet av våra sektioner, arbetsgrupper.

Alla våra medlemmar, och vissa fall även andra, kan få förtroende att vara med eller ansvara för en arbetsgrupp. Det är bara att anmäla sitt intresse till vem man vill i föreningen så slussas du vidare till rätt person. Så även om det idag nästan bara är styrelseledamöter som är aktiva är det inget som hindrar att andra tar plats. Tvärtom.

Är du sugen så kontakta någon ansvarig så slussas du vidare till den som är ansvarig för gruppen eller vår ordförande Henric Åsklund. I kolumnen här intill ser du vilka arbetsområden vi har.

Vapenbilden

Redaktör

 • Elias Sonnek (samordnare)
 • Pontus Rosenqvist (grafisk form)
 • Henric Åsklund
 • Stefan Bede (endast annonser)
 • Lennart Wasling (endast korrektur)

Skriftserien

Redaktion

 • Henric Åsklund (redaktör)
 • Pontus Rosenqvist (grafisk form)
 • Martin Sunnqvist (endast SVK-böckerna)

Hemsidan

Webbredaktör

Webbredaktion

 

Kommunikationsgruppen

Ansvarar för PR, annonsering och andra utåtriktade verksamheter. har även hand om sociala medier och mediekontakter.

Ansvarig

Medlemmar

 

Försäljning

Försäljning handlar om att sälja våra böcker och andra produkter som föreningen tar fram.

Ansvarig

 

Häroldskollegiet

Föreningens arbetsgrupp för hantering av medlemsrullan. Medverkar även i produktionen av matrikeln, som utkommer varje ojämnt år.

Härold

Persevant

 • Kim Dohm-Hansen (sköldtecknare)
 • Björn Fridén (sköldtecknare)

 

Medlemsarrangemang

Handlar om att samordna och arrangera utflykter och andra evenemang.

Ansvarig

 

 

Utbildning

Gruppen stöttar medlemmar och andra när de vill lära sig mer om heraldik och tar fram kurser och kursmaterial för heraldik.

Ansvarig

Medlemmar

 • Sofia Hagberg (kursansvarig)

 

Sällskapsordnar

Har hand om föreningens relationer med sällskapsordnar som använder sig av heraldik, bland annat Frimurarorden,  Par Bricole och Knutsgillet

Ansvarig

 

Ordnar och medaljer

Föreningens arbetsgrupp för ordensväsende, medaljer och utmärkelser.

Ansvarig

 

Riddargruppen

Föreningens arbetsgrupp för samarbete med riddarföreningar och lajvsällskap.

Ansvarig

 • (Vakant)

 

Sockenheraldiska institutet

Stöttar i arbetet med att ta fram eller återuppväcka heraldiska vapen för den svenska hembygden.

Ansvarig

Medlemmar

 • Eduardo Pazikias
 • Martin Asker
 • Fredrik Höglund
 • Marcus Karlsson
 • Nils Drejholt
 • Henric Åsklund