Verksamhet

Det händer mycket i vår förening. En del är öppna aktiviteter, annat är arbete som kanske inte syns men är viktigt för oss nu såväl som för framtiden.
För att alla ska göra så lite som möjligt och för att så många som möjligt ska få vara med (och därmed göra föreningen mindre toppstyrd) så görs mycket av det heraldiska arbetet av våra sektioner, arbetsgrupper.

Alla våra medlemmar, och vissa fall även andra, kan få förtroende att vara med eller ansvara för en arbetsgrupp. Det är bara att anmäla sitt intresse till vem man vill i föreningen så slussas du vidare till rätt person. Så även om det idag nästan bara är styrelseledamöter som är aktiva är det inget som hindrar att andra tar plats. Tvärtom.

Är du sugen så kontakta någon ansvarig så slussas du vidare till den som är ansvarig för gruppen eller vår ordförande Henric Åsklund. I kolumnen här intill ser du vilka arbetsområden vi har.