Differentiera vapnet

Bröderna Sven-Urban och Bengt-Arne Fjellner valde
samma sköld men var sin hjälmprydnad när vapnet
antogs 1980. Teckning: Jan Raneke

Ett vapen förs normalt oförändrat av alla släktens medlemmar precis som alla har samma efternamn. Men det kan också differentieras så att varje medlem eller de som önskar har sin egen personliga variant. Man kan se differentieringen som vapnets motsvarighet till ägarens förnamn.

En differentiering kan också göras för att skapa ett nytt släktvapen, kanske för att visa att ens vapen är hämtat från mödernet fast man bär faderns släktnamn, eller tvärtom.

En differentiering kan göras på många sätt. Vanligast är att man lägger till ett bitecken av något slag. Ett annat sätt är att ändra tinkturerna men det är endast lämpligt om vapnets motiv är unikt eftersom man annars kan komma att få ett vapen som påminner om någon annan släkts vapensköld. Det tredje sättet är att byta hjälmprydnad.

Vapnet är taget av Kjell R Lindholm för sig och sina barn respektive hustrun Inger. Ingers barn har faderns efternamn, Thorén, men vapnet är en brisering av moderns och styvfaderns. Briseringen har gjorts så att bladen är fallande och av silver i stället för av guld. Båda vapnen antogs 1989. Teckning: Jan Raneke

Differentierade vapen tas sällan upp i vapenböcker eftersom de är personliga och därför tillfälliga. Det är grundformen som räknas.

Jesper Wasling

Här kan du köpa häftet Heraldik för nybörjare
https://shop.heraldik.se/produkt/heraldik-for-nyborjare/